:: Hjem
:: Min pilotutdannelse
:: Videoer
:: Linker
::Gjestebok
 
 
 
 
 
 
::07.07.2006 - Luftfartsskolen og flyselskapet Norwegian
 
Luftfartsskolen og flyselskapet Norwegian vil inngå sammarbeid om kadettprogram for rekruttering av nye piloter til Norwegian.
Sjefsflyger og Flykaptein Tomas Hesthammer som de siste årene har vært ansvarlig for ansettelser av ca 150 nye piloter i Norwegian sier at behovet for nye piloter er økende i Norwegian. De har måttet søke etter piloter i andre land for å dekke behovet. Det utdannes rett og slett ikke nok piloter i Norge for tiden.
Det vil anslagsvis være behov for et 20-talls kadetter årlig i dette programmet (kanskje flere). Norwegian operer i dag 27 Boeing 737-300.
Planen er at kadettene skal gjennomføre Type Rating på denne flytypen. Deretter får kandidatene intern opplæring i selskapets operative rutiner for så å virke som kadett i selskapet i en avtalt periode.
Norwegians opptakskrav er normalt 1500 flytimer, men dette kravet vil tilpasses kandidater med rundt 1000 flytimer og best mulig operativ erfaring på flermotors fly.
Planlagt oppstart av kadettprogrammet vil være 1.halvår 2007.
Det understrekes at det ennå ikke er utarbeidet detaljert innhold og retningslinjer for programmet.
Alle spørsmål vedrørende kadettprogrammet rettes til daglig leder Thor Alvik i Luftfartsskolen.
Kontakt Thor Alvik
 
Denne artikkelen ble publisert av Luftfartsskolen.no Fredag 23.06.2006 - 10.58